Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 21. 2.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adamčíková Zdeňka - .... .... .... .... .... - - - - -
Adamová Iveta - .... .... .... - .... - - - - -
Andrýsková Ivana - .... .... - .... - - - - - -
Borková Růžena - - - .... .... - - - - - -
Brhelová Ivana - - - .... - .... - .... - - -
Burdová Renáta - - .... .... .... .... - - - - -
Dolina Radislav .... .... .... - - - - - - - -
Doskočil Vladimír - .... - .... - - - .... - - -
Dziacká Olga - .... .... .... - .... - .... - - -
Fišerová Zuzana - - - .... .... .... - - .... - -
Franková Ilona - - - - .... - .... - .... - -
Hlavačková Helena - .... .... - .... - .... - - - -
Horáková Jana - - - - .... .... - .... - - -
Horáková Kateřina - .... .... .... .... - - - - - -
Horňák Branislav - .... .... .... - .... - .... - - -
Hrňová Nikol - .... .... .... - - .... - - - -
Hubená Jana - - .... .... - .... - .... - - -
Chovancová Marcela - .... - .... .... .... - .... - - -
Chovanec Roman - - .... .... - .... - .... - - -
Chybík Benedikt - - .... .... .... - - - - - -
Chybíková Silvie - .... .... - .... - .... - .... - -
Jagošová Helena - - .... .... - .... - .... - - -
Jošková Miroslava - .... .... - .... - - - .... - -
Kořínková Miroslava - - - .... .... - - - - - -
Kučerová Zuzana - - .... .... .... - - - - - -
Machová Irena - .... .... - - .... - - .... - -
Mannová Jitka .... .... - - .... - - - - - -
Mikyska Radim - .... .... - - - .... - .... - -
Moštěk Jan - .... .... .... - .... - - .... - -
Navrátilová Barbora - .... - .... .... - .... - - - -
Opravil Radek - - - - .... .... - - - - -
Palička Pavel - .... - .... .... - .... - - - -
Pekárková Leona - - .... .... .... - - - - - -
Piknerová Gabriela - - - .... - .... - .... - - -
Pilka Zdeněk - .... .... - - .... - - .... - -
Pilková Petra - .... .... .... .... - - - - - -
Stanevová Gabriela - .... .... - .... - - - - - -
Staňková Jitka - .... .... - .... .... - - - - -
Studénka Ivo - .... .... - - - .... - .... - -
Swětíková Miroslava - - .... .... .... .... - - .... - -
Šišák Vlastimil - .... .... - - .... - .... - - -
Škrabalová Edita - .... .... - .... - - .... - - -
Štruplová Lenka - - - .... .... .... - .... - - -
Tomášů Radomír - .... .... - - - .... - .... - -
Tymlová Černíková Kateřina - .... .... .... .... - .... - .... - -
Vaňhara Adam - .... - .... .... - - .... - - -
Vejrostová Jana - .... .... .... .... - - .... - - -
Velčovská Marie - .... .... - - .... - - - - -
Vránová Jitka .... .... .... .... .... - - - - - -
Vránová Libuše - - .... .... .... .... - - - - -
Wasserbauerová Lenka - .... - .... .... .... - - .... - -
Žváček Dušan - .... - - .... - - - - - -
Valešová Jana - - - - - - - - - - -
Dominik Josef .... .... .... .... .... .... - .... - - -
Friak Igor .... .... .... .... .... .... - .... - - -
Janík Antonín .... .... .... .... .... .... - - - - -
Kucharič David .... .... .... .... .... .... - .... - - -
Ludvík Zdeněk .... .... .... .... .... .... - - - - -
Ondrejka Josef .... .... .... .... .... .... - - - - -
Pírek Martin .... .... .... .... .... .... - .... - - -
Umlauf Miroslav .... .... .... .... .... .... - .... - - -
Žajdlík Radek .... .... .... .... .... .... - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou